Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid die bij de samenstelling van deze website is betracht, kan de Agro Delta Groep geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Agro Delta Groep heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van de “AGRO DELTA groep��?zijn van toepassing de Voorwaarden Massagoed-stuwadoors Rotterdam 1991 van de vereniging van Rotterdamse Machinale Overslagbedrijven gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 8 mei 1991; de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 maart 1994; op de overige activiteiten zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de FENEX bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 juli 2004.

Copyright

De teksten, foto's of illustraties op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Agro Delta Groep openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.


Disclaimer | Sitemap | © Copyright 2011 Agro Delta Groep